Định Giá Máy Online 

Đánh Giá Máy Qua Tình TRạng Miêu Tả Từ Khách Hàng ! 

Tiến Hành Mang Máy Đến Shop Trao Đổi !

Bộ Phận Kĩ Thuật Tiến Hành Đánh Giá máy ! Test Máy Và Đưa Ra Mức Giá Cuối Cùng ! 

Giá Máy Dưới Áp Dụng Máy 99% Zin All


SẢN PHẨM GIÁ THU *
IPHONE 13 PRO MAX 1TB 31.900.000
IPHONE 13 PRO MAX 512GB 29.200.000
IPHONE 13 PRO MAX 256GB 26.400.000
IPHONE 13 PRO MAX 128GB 23.800.000
IPHONE 13 PRO 1TB 30.100.000
IPHONE 13 PRO 512GB 27.400.000
IPHONE 13 PRO 256GB 24.500.000
IPHONE 13 PRO 128GB 21.900.000
IPHONE 13 512GB 21.100.000
IPHONE 13 256GB 19.300.000
IPHONE 13 128GB 17.500.000
IPHONE 13 MINI 512GB 17.500.000
IPHONE 13 MINI 256GB 15.700.000
IPHONE 13 MINI 128GB 14.800.000
 IPHONE 12 PRO MAX 512GB 20.000.000
iPhone 12 Pro Max 256Gb  19.600.000
iPhone 12 Pro Max 128Gb  17.200.000
 IPHONE 12 PRO 512GB  17.700.000
iPhone 12 Pro 256Gb  17.200.000
iPhone 12 Pro 128Gb  15.900.000
 IPHONE 12 256GB  13.400.000
iPhone 12 128Gb  12.600.000
iPhone 12 64Gb  11.500.000
 IPHONE 12 MINI 256GB  10.200.000
iPhone 12 Mini 128Gb  10.000.000
iPhone 12 Mini 64Gb  9.900.000
 IPHONE 11 PRO MAX 512GB  13.900.000
iPhone 11 Pro Max 256Gb  13.200.000
iPhone 11 Pro Max 64Gb  12.200.000
 IPHONE 11 PRO 512GB  13.700.000
iPhone 11 Pro 256Gb  11.600.000
iPhone 11 Pro 64Gb  10.300.000
 IPHONE 11 256GB  9.800.000
iPhone 11 128Gb  9.300.000
iPhone 11 64Gb  8.000.000
 IPHONE XS MAX 512GB  9.800.000
iPhone Xs Max 256Gb  9.000.000
iPhone Xs Max 64Gb  7.800.000
 IPHONE XS 512GB  8.300.000
iPhone Xs 256Gb  7.500.000
iPhone Xs 64Gb  6.500.000
 IPHONE XR 256GB  7.000.000
iPhone Xr 128Gb  6.500.000
iPhone Xr 64Gb  6.200.000
 IPHONE X 256GB CALL
iPhone X 64Gb CALL
 IPHONE 8 PLUS 256GB  CALL
iPhone 8 Plus 128Gb  CALL
iPhone 8 Plus 64Gb  3.000.000
 IPHONE 8 256GB  3.000.000
iPhone 8 64Gb  2.500.000
 IPHONE 7 PLUS 256GB  2.800.000
iPhone 7 Plus 128Gb  2.500.000
iPhone 7 Plus 32Gb  2.000.000
 IPHONE 7 256GB  2.900.000
iPhone 7 128Gb  2.600.000
iPhone 7 32Gb  2.200.000