BÁO GIÁ MÁY NEW

Lưu ý : Giá Máy Dưới Đây Chỉ Là Giá Tham Khảo ! 

Liên Hệ Để Được Giá Tốt Nhất 

Hotline : 0968989654

iPhone 13

13 – 128G   PINK     Nguyên Seal     2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 128G   BLUE     Nguyên Seal     2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 128G  NIGHT    Nguyên Seal    2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 128G  S.LIGHT Nguyên Seal    2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 128G  P.RED    Nguyên Seal    2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 256G   PINK     Nguyên Seal     2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 256G   BLUE     Nguyên Seal     2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 256G  NIGHT    Nguyên Seal    2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 256G  S.LIGHT Nguyên Seal    2 sim ZA/A HÊT R  
13 – 256G  P.RED    Nguyên Seal    2 sim ZA/A HÊT R  

iPhone 13 Pro 

iPhone 13 Pro – 128GB BLUE  Nguyên Seal   1 sim LL/A HÊT R  
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD  Nguyên Seal   1 sim LL/A 36.000.000  
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP Nguyên Seal   1 sim LL/A HÊT R  
iPhone 13 Pro – 128GB SILVE Nguyên Seal   1 sim LL/A HÊT R  
iPhone 13 Pro – 512G  BLUE  Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
iPhone 13 Pro – 512G GOLD Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
iPhone 13 Pro – 512G GRAP Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
iPhone 13 Pro – 512G SILVE Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  

iPhone 13 Pro Max

13 Pro Max – 128GB BLUE Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
13 Pro Max – 128GB GOLD Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
13 Pro Max – 128GB GRAY Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
13 Pro Max – 128GB SILVE Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có

 

13 Pro Max – 256GB BLUE Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
13 Pro Max – 256GB GOLD Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
13 Pro Max – 256GB GRAY Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  
13 Pro Max – 256GB SILVE Nguyên Seal   1 sim LL/A Chưa có  

iPhone 12 

12 – 64gb   TÍM   Nguyên Seal  VN   1 sim VN/A 20.300.000  
12 – 64gb   BLUE  Nguyên Seal   VN   1 sim VN/A    
12 – 64gb GREEN Nguyên Seal  VN   1 sim VN/A 20.400.000  
12 – 64gb   RED    Nguyên Seal  VN   1 sim VN/A 20.400.000  
12 – 64gb BLACK Nguyên Seal  VN   1 sim VN/A HÊT  
12 – 64gb WHITE  Nguyên Seal VN   1 sim VN/A HÊT  

iPhone 12 – 128gb PURPLE Nguyên Seal

 

1 sim

LL / A

 

 

iPhone 12 – 128gb  BLUE   Nguyên Seal

 

1 sim

LL / A

 

 

iPhone 12 – 128gb GREEN Nguyên Seal

 

1 sim

LL / A

   

iPhone 12 – 128gb   RED   Nguyên Seal

 

1 sim

LL / A

 

 

iPhone 12 – 128gb BLACK Nguyên Seal

 

1 sim

LL / A

 

 

iPhone 12 – 128gb WHITE  Nguyên Seal

 

1 sim

LL / A

 

 

 

 

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal   1 sim LL/A 27.300.000  
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal   1 sim LL/A 27.300.000  
iPhone 12 Pro – 128gb GRAP Nguyên Seal   1 sim LL/A 27.000.000  
iPhone 12 Pro – 128gb SILVE Nguyên Seal   1 sim LL/A 27.300.000  
iPhone 12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal   1 sim LL/A 30.000.000  
iPhone 12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal   1 sim LL/A 30.000.000  
iPhone 12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal   1 sim LL/A 30.000.000  
iPhone 12 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal   1 sim LL/A 30.000.000  

iPhone 12 Pro Max 

iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal   1 sim LL / A 28.000.000  
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal   1 sim LL / A 28.000.000  
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY Nguyên Seal   1 sim LL / A 28.000.000  
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVE Nguyên Seal   1 sim LL / A 28.000.000  

iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal

  1 sim LL / A Hết  
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal   1 sim LL / A Hết  
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAY Nguyên Seal   1 sim LL / A Hết  
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal   1 sim LL / A Hết  

HỖ TRỢ TRẢ GÓP TRẢ TRƯỚC 0Đ 

TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% QUA THẺ TÍN DỤNG : JCB-VISA – MASTERCARD